Betingelser

Betingelser

Bestillinger til Danmark

Ved levering i de fleste større byer er det muligt at afgive bestilling, også efter kl. 12.00, til levering samme dag.

Ved levering til landområder og mindre byer kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før kl. 12.00 for at kunne levere samme dag.

Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 10. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Bemærk at det kan forekomme, at House of Inspiration omdirigerer din bestilling til en anden blomsterbutik.

Ved levering til begravelse skal tidspunkt på dagen altid oplyses.

Bestillinger på buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen inden kl. 12.00. Finder begravelsen sted en mandag skal bestillingen afgives senest fredag kl. 12.00.

Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 10.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før. For levering efter kl. 10.00, skal vi have din bestilling senest 3 timer før begravelsen finder sted. Finder begravelsen sted en mandag inden kl. 10, skal bestillingen afgives senest lørdag kl. 11.00.

Hvis modtageren ikke er hjemme

Har du givet mulighed for, at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette.

Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes, at temperaturen er for høj til at sætte chokoladen uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente chokoladen snarest muligt i butikken.

Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer, hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer, at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen.

Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon – hvis du har, i din bestilling, oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme.

Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Har kunden ønsket at modtage bekræftelse, sendes den umiddelbart, når levering har fundet sted, hvis leverancen er i Danmark. Vi bekræfter ikke leverancer leveret i udlandet.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag og Valentins Dag).

Bestillinger til udlandet

Vi skal have din bestilling dagen før levering.

For bestillinger til områder øst for Athen, Helsinki, Istanbul, Israel og Cairo. (Tidszoner . + 2.00 over GMT) skal vi have din bestilling dagen før, inden kl. 12.00, lørdag inden 10.00.

Bestillinger til levering mandag skal vi have lørdag inden 10.00.

For alle bestillinger

Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm og isslag, og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.), kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomster- eller vinhilsen inden for almindelig butiks-åbningstid (hvilket er frem til kl. 19).

Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret inden kl. 16.00. Til ikke-brofaste øer kan det forekomme, at vi ikke leverer personligt og må bede modtageren om selv at afhente bestillingen ved færgelejet. Samsø er dog undtaget, der leverer vi personligt.

Levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.

House of Inspiration bringer din blomsterhilsen til udlandet.

Der kan være lande og steder i lande, hvor levering ikke kan ske uden ekstra leveringsomkostninger. I disse tilfælde, vil kunden blive kontaktet af kundeservice.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express

Bemærk

Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdatoen. Alle kortbetalinger bliver hævet senest 20 kalenderdage efter bestillingsdato.

Alle bestillinger som betales via elektronisk fakturering til offentlige myndigheder og institutioner i stat, amter og kommuner skal påføres EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer. For at kunne påføre EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer, skal der ved betalingsform vælges ”Elektronisk fakturering offentlig myndighed + 35,00”

House of Inspiration garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem House of Inspiration er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag, og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte.

Eventuelle reklamationer skal rettes til den forretning, der har leveret blomsterne, eller til House of Inspiration-Danmark, Park Allé 382 B, 2625 Vallensbæk. E-mail: info@cphblomster.dk.

En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Ifølge Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1, er der ikke fortrydelsesret på køb af varer til husholdningens løbende forbrug, herunder vin, chokolade, specialiteter og blomster.

Hos House of Inspiration kan du dog fortryde din bestilling ved at e-maile til os helt frem til den sidste hverdag (lokal tid) før leveringsdagen.

Alle kunder modtager, ved internetkøb, en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget. Betingelser for levering gælder som beskrevet ovenfor.

Alle kontrakter indgås på dansk eller engelsk.

Reklamationer

Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er House of Inspiration uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til House of Inspiration kendskab.

Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.

Persondatapolitik

Når du bestiller en blomster- eller vinhilsen, registreres de oplysninger, du selv har afgivet (modtager/afsender navn og adresse, korttekst, din e-mail adresse og hvilke varer du ønsker leveret), og vi logger dit IP-nummer.

Oplysningerne registreres i vores database i ukrypteret form. Data mellem House of Inspirations forskellige applikationer transmitteres krypteret via XML (SSL). Interfora anvender logstatistik med det formål at sikre, at websitet er så brugervenligt som muligt, samt at se hvilke varer der er de mest besøgte.

Dit IP-nummer bruges udelukkende i forbindelse med evt. misbrug. Oplysningerne anvendes til at udføre den bestilling, som du har afgivet.

Dine oplysninger fra bestillinger videregives kun til:

  • Medarbejdere hos House of Inspiration
  • De til House of Inspiration tilknyttede blomsterhandlere, således at de kan levere de bestilte varer og tjenesteydelser
  • Andre samarbejdspartnere, eks. transportører, således at din ordre kan blive leveret.

Vi gør opmærksom på, at ved bestillinger om levering i andre lande end EU-landene, Norge, Schweiz, Færøerne, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Uruguay, Andorra og Argentina vil dine oplysninger blive videregivet til lande, som ikke sikrer det samme beskyttelsesniveau som de førnævnte lande.

Oplysningerne fra bestillingerne videregives ikke i markedsføringsøjemed, og vi sender ikke uopfordrede e-mails/SMS’er ud fra disse oplysninger (bortset fra en tilfredshedsundersøgelse), med mindre du har accepteret at modtage sådanne tilbud mv. i forbindelse med bestillingen.

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år.

Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ordrer foretaget efter den 10/9-2013 opbevares af House of Inspiration. Det er muligt at se en oversigt over disse ordrer under punktet ’Mit House of Inspiration’. Hvis du gerne vil se ordrer foretaget før denne dato, skal du kontakte os.

House of Inspiration website kræver, at cookies er slået til i din browser, men vi gemmer ingen personlige oplysninger i cookies på din maskine.

House of Inspiration er dataansvarlig.

Cookies

Når du besøger House of Inspiration, lagres der cookies på din computer.

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personfølsomme oplysninger gemt i vores cookies. Ved at benytte House of Inspiration accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@cphblomster.dk.

Ansvarsfraskrivelse

House of Inspiration påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde.

Ligesom House of Inspiration fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

House of Inspiration er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes House of Inspiration som forsætlig eller uagtsom.

House of Inspiration kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Særlige vilkår for abonnement

Vi sender din valgte buket efter den aftale, der er indgået. Abonnementet kan være med eller uden slutdato. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke

Oprettelse af abonnement

Ved køb af abonnement opretter man samtidig en House of Inspiration profil.

En House of Inspiration profil indeholder blandt andet brugernavn (e-mailadresse) og adgangskode. Det er disse oplysninger, der skal bruges, hver gang man logger sig på sit abonnement.

Det er en betingelse, at man oplyser sin e-mailadresse. Vi sender en kvittering samt bekræftelsesmail med et link til at aktivere profilen på abonnementet.

Betaling

Abonnement betales med kreditkort. Det fremgår af betalingsvinduet, hvilke kreditkort der accepteres. Samtidig giver abonnenten tilladelse til, at efterfølgende betalinger trækkes automatisk fra det kreditkort, der anvendes ved købet. Hele abonnementet kan også betales på én gang. Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

House of Inspiration trækker først pengene fra din konto efter levering af hver ordre i hele abonnementsperioden, medmindre at du har valgt at betale for alle leveringer på én gang. Der bliver sendt en faktura efter hvert træk.

Hvis en betaling ikke kan gennemføres, f.eks. hvis betalingskortet er udløbet, vil abonnenten blive informeret herom på mail og samtidig få mulighed for at ændre kortoplysningerne.

Denne information krypteres på betalingssiderne hos DIBS, som er certificeret af Visa og MasterCard. House of Inspiration Danmark A/S lagrer ikke følsomme kortoplysninger.

Vi gemmer kun oplysninger om de sidste fire cifre i kortnummeret samt udløbsdato og korttype. På nogle typer abonnement kan der være mulighed for efterfølgende tilmelding til Betalingsservice, eller andre betalingsformer.

Opsigelse, ferie eller ændring af abonnement

Du kan, når som helst, afbestille, pause eller ændre dit abonnement. Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til info@cphblomster.dk eller ringe til kundeservice på 4343 4747. Vi skal have din opsigelse senest 2 dage før abonnementet skal slutte. Abonnementer med slutdato ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode. Ønsker du at holde pause i dit abonnement eller foretage ændringer, kan dette gøres via din profil på House of Inspiration eller ved at kontakte kundeservice.

Har du ændringer til din næste levering, kan disse foretages indtil 2 dage inden leveringsdatoen. Efter den dato, kan vi ikke garantere, at ændringerne kan træde i kraft.

Er der et restbeløb på kontoen, overføres det til en bankkonto efter en skriftlig anmodning fra abonnenten om, hvilken konto tilgodehavendet skal udbetales til. Evt. rabatter som abonnenten måtte have fået i forbindelse med købet, modregnes i tilgodehavendet inden tilbagebetaling. Der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

Ændring af vilkår

Ændring af abonnementsbetingelser varsles med mindst én måneds varsel.

Hvis der er tale om væsentlige ændringer, sker varsel per mail. Ved mindre ændringer samt ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, varsles der ikke. De gældende abonnementsbetingelser vil altid kunne findes på House of Inspiration.

Leverings­betingelser

Ved levering i de fleste større byer, er det muligt at afgive bestilling også efter kl. 12.00 til levering samme dag. Ved levering til landområder og mindre byer, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før kl. 12.00 for at kunne levere samme dag.

Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 10. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Skriv til os

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål.
Du kan også ringe til vores hovedkontor på 70 70 77 44 .